دیزل ژنراتور بنز

شرکت تولید موتورهای دیزل ایران (به اختصار ایدم) یک شرکت تولید کننده موتورهای دیزلی و دیزل ژنراتور می ­باشد که در سال ۱۳۴۸ با سرمایه ­گذاری مشترک ایران و آلمان و تحت لیسانس شرکت دایملر بنز آلمان تاسیس و در سال ۱۳۵۰ به بهره­ برداری رسید.

این شرکت سالانه بیش از ۱۲۰۰۰۰ دستگاه موتور دیزلی تولید می­کند و هر سال بخشی از تولیدات خود را به دیگر کشورهای از جمله آلمان، ترکیه و امارات صادر می­ کند.

مزایای دیزل ژنراتور بنز

 • عملکرد مناسب در شرایط دشوار
 • راندمان به صرفه سوخت
 • وزن سبک
دیزل ژنراتور بنز

مشخصات کلی دیزل ژنراتور بنز ایدم

 • مخزن سوخت یکپارچه
 • لایه ارتعاش انعطاف‏ پذیر بین موتور و ژنراتور
 • نگهداری و بهره‏ برداری آسان
دیزل ژنراتور بنز

مشخصات فنی دیزل ژنراتورهای بنز

دیزل ژنراتور بنز
دیزل ژنراتور بنزمدل OM314GE

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM314GE متشکل از توان اسمی ۴۵ کاوا، توان اضطراری ۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۸/۳ لیتر، تعداد ۴ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۸ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۹۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM314TGE

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM314TGE متشکل از توان اسمی ۶۰ کاوا، توان اضطراری ۶۶ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۸/۳ لیتر، تعداد ۴ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۱۰ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۳۰۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM314TAGE1

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM314TAGE1 متشکل از توان اسمی ۶۳ کاوا، توان اضطراری ۷۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۸/۳ لیتر، تعداد ۴ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۱۰ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۳۶۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM352GE

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM352GE متشکل از توان اسمی ۷۰ کاوا، توان اضطراری ۷۵ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۶/۵ لیتر، تعداد ۶ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۱۴ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۳۵۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM314TAGE2

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM314TAGE2 متشکل از توان اسمی ۵/۷۶ کاوا، توان اضطراری ۸۵ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۹/۳ لیتر، تعداد ۴ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۱۰ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۳۶۰ لیتر می‏ باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM364TAGE-Super

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM364TAGE-Super متشکل از توان اسمی ۸۰ کاوا، توان اضطراری ۸۵ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۹/۳ لیتر، تعداد ۴ سیلندر، ظرفیت مخزن روغن ۱۵ لیتر و ظرفیت مخزن سوخت ۳۷۰ لیتر می‏ باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM352TAG5

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM352TAG5 متشکل از توان اسمی ۵/۹۴ کاوا، توان اضطراری ۱۰۵ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، تعداد ۶ سیلندر، ظرفیت مخزن سوخت ۱۰۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM355GE

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM355GE متشکل از توان اسمی ۱۳۰ کاوا، توان اضطراری ۱۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۵/۱۱ لیتر و تعداد ۶ سیلندر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM355TGE

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM355TGE متشکل از توان اسمی ۱۸۰ کاوا، توان اضطراری ۲۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۵/۱۱ لیتر و تعداد ۶ سیلندر می‏ باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM357TAGE-Super

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM357TAGE-Super متشکل از توان اسمی ۲۰۰ کاوا، توان اضطراری ۲۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۵/۱۱ لیتر، تعداد ۶ سیلندر و ظرفیت مخزن سوخت ۲۵۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM457TAGE-1

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM457TAGE-1 متشکل از توان اسمی ۲۸۰ کاوا، توان اضطراری ۳۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۱۲ لیتر، تعداد ۶ سیلندر و ظرفیت مخزن سوخت ۴۵۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM457TAGE-2

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM457TAGE-2 متشکل از توان اسمی ۳۶۰ کاوا، توان اضطراری ۴۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۱۲ لیتر، تعداد ۶ سیلندر و ظرفیت مخزن سوخت ۴۵۰ لیتر می ‏باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM457TAGE-3

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM457TAGE-3 متشکل از توان اسمی ۴۰۰ کاوا، توان اضطراری ۴۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۱۲ لیتر، تعداد ۶ سیلندر و ظرفیت مخزن سوخت ۴۵۰ لیتر می باشد.

دیزل ژنراتور بنزمدل OM355TAGE-Super

دیزل ژنراتور بنز ایدم مدل OM355TAGE-Super متشکل از توان اسمی ۲۱۰ کاوا، توان اضطراری ۲۲۵ کاوا، دور بر دقیقه ۱۵۰۰، حجم ۵/۱۱ لیتر، تعداد ۶ سیلندر و ظرفیت مخزن سوخت ۲۵۰ لیتر می‏ باشد.

دیزل ژنراتور بنز

Benz Idem Diesel Generator

Iranian diesel engine manufacturing (Idem) has been founded under the joint venture of Iran and Germany and under the license of Daimler-Benz Company in 1969.

This company manufactures more than 120000 units of diesel engines annually and export a part of its products to other countries including Germany, Turkey and United Arab Emirates.

Advantages of Benz Idem Diesel Generator

 • Appropriate performance in severe conditions
 • Efficient fuel consumption
 • Light weight

General Specifications of Benz Idem Diesel Generators

 • Integral fuel tank
 • Flexible vibration layer in engine and generator
 • Easy operation and maintenance
Benz IdemOM314TAGE1

Benz Idem diesel generator OM314TAGE1 consists of 63 KVA prime power, 70 KVA standby power, 1500 RPM, 4 cylinders, total displacement of 3.8 ltr, lubricating oil capacity of 10 ltr, and capacity of fuel tank of 360 ltr.

Benz IdemOM352GE

Benz Idem diesel generator OM352GE consists of 70 KVA prime power, 75 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 5.6 ltr, lubricating oil capacity of 14 ltr, and capacity of fuel tank of 350 ltr.

Benz IdemOM314GE

Benz Idem diesel generator OM314GE consists of 45 KVA prime power, 50 KVA standby power, 1500 RPM, 4 cylinders, total displacement of 3.8 ltr, lubricating oil capacity of 8 ltr, and capacity of fuel tank of 90 ltr.

Benz IdemOM314TGE

Benz Idem diesel generator OM314TGE consists of 60 KVA prime power, 66 KVA standby power, 1500 RPM, 4 cylinders, total displacement of 3.8 ltr, lubricating oil capacity of 10 ltr, and capacity of fuel tank of 300 ltr.

Benz IdemOM352TAG5

Benz Idem diesel generator OM352TAG5 consists of 94.5 KVA prime power, 105 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, and capacity of fuel tank of 100 ltr.

Benz IdemOM355GE

Benz Idem diesel generator OM355GE consists of 130 KVA prime power, 1500 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, and total displacement of 11.5 ltr.

Benz IdemOM314TAGE2

Benz Idem diesel generator OM314TAGE2 consists of 76.5 KVA prime power, 85 KVA standby power, 1500 RPM, 4 cylinders, total displacement of 3.9 ltr, lubricating oil capacity of 10 ltr, and capacity of fuel tank of 360 ltr.

Benz IdemOM357TAGE-Super

Benz Idem diesel generator OM364TAGE-Super consists of 80 KVA prime power, 85 KVA standby power, 1500 RPM, 4 cylinders, total displacement of 3.9 ltr, lubricating oil capacity of 15 ltr, and capacity of fuel tank of 370 ltr.

Benz IdemOM355TGE

Benz Idem diesel generator OM355TGE consists of 180 KVA prime power, 200 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, and total displacement of 11.5 ltr.

Benz IdemOM355TAGE-Super

Benz Idem diesel generator OM355TAGE-Super consists of 210 KVA prime power, 225 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 11.5 ltr, and capacity of fuel tank of 250 ltr.

Benz IdemOM457TAGE-1

Benz Idem diesel generator OM457TAGE-1 consists of 280 KVA prime power, 300 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 12 ltr, and capacity of fuel tank of 450 ltr.

Benz IdemOM457TAGE-2

Benz Idem diesel generator OM457TAGE-2 consists of 360 KVA prime power, 400 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 12 ltr, and capacity of fuel tank of 450 ltr.

Benz IdemOM457TAGE-3

Benz Idem diesel generator OM457TAGE-3 consists of 360 KVA prime power, 400 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 12 ltr, and capacity of fuel tank of 450 ltr.

Benz IdemOM357TAGE-Super

Benz Idem diesel generator OM357TAGE-Super consists of 200 KVA prime power, 250 KVA standby power, 1500 RPM, 6 cylinders, total displacement of 11.5 ltr, and capacity of fuel tank of 250 ltr.

محصولات دیزل ژنراتور بنز ایدم