دیزل ژنراتور دویتس

کمپانی دویتس در سال ۱۸۶۴ توسط نیکولاس اوتو در شهر کلن، آلمان تاسیس شد. فعالیت اولیه این کمپانی در قالب تولید موتورهای ثابت بود اما با گذشت زمان، کمپانی دویتس گستره تولیدات خود را افزایش داد و تولید موتورهای دیزلی را آغاز نمود.

امروزه این کمپانی، با استفاده از آخرین فن ­آوری در زمینه تولید موتورهای دیزلی فعالیت گسترده دارد و جز محصولات پرقدرت و باکیفیت در زمینه دیزل ژنراتور می­ باشد.

مزایای دیزل ژنراتور دویتس

 • دوام و ماندگار بالای دیزل ژنراتور دویتس
 • انعطاف­ پذیری دیزل ژنراتور دویتس
 • مصرف سوخت پایین دیزل ژنراتور دویتس
 • کیفیت بالای دیزل ژنراتور دویتس
دیزل ژنراتور دویتس

مشخصات کلی دیزل ژنراتور دویتس

 • کنترل دور موتور در دیزل ژنراتورهای دویتس با گاورنرهای الکتریکی هوشمند انجام می ­گردد که تنظیم دور و در نهایت فرکانس برق تولیدی را بادقت زیادی انجام می­ دهد.
 • دیزل ژنراتورهای دویتس در دو مدل ۴ سیلندر و ۶ سیلندر ساخته می ­شوند و براساس سیلندر و نوع موتور دیزلی می­ توانند توانی بین ۸۵ کاوا تا ۳۵۰ کاوا را تولید نماید.
دیزل ژنراتور لوول

مشخصات فنی دیزل ژنراتورهای دویتس

دیزل ژنراتور دویتس
دیزل ژنراتور دویتسBF4M1013E

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF4M1013E متشکل از توان دائم ۸۵ کاوا، توان اضطراری ۹۴ کاوا، حجم سیلندر معادل ۸/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۱ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴/۷ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به ­ترتیب معادل ۵/۱۴، ۱/۲۱ و ۲۸ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF4M1013EC

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF4M1013EC متشکل از توان دائم ۱۰۵ کاوا، توان اضطراری ۵/۱۱۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۸/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۱ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴/۷ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به­ ترتیب معادل ۵/۱۴، ۱/۲۱ و ۲۸ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF4M1013FC

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF4M1013FC متشکل از توان دائم ۱۳۰ کاوا، توان اضطراری ۱۴۳ کاوا، حجم سیلندر معادل ۸/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۱ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴/۷ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به ­ترتیب معادل ۷/۱۵، ۵/۲۳ و ۳/۳۲ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF6M1013EC

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF6M1013EC متشکل از توان دائم ۱۶۴ کاوا، توان اضطراری ۴/۱۸۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۲/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۲۰ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۸/۹ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به­ ترتیب معادل ۶/۱۹، ۹/۲۸ و ۵/۳۸ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF6M1013FC

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF6M1013FC-G2 متشکل از توان دائم ۱۸۰ کاوا، توان اضطراری ۱۹۸ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۴/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۲۰ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۸/۹ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به­ ترتیب معادل ۱/۲۳، ۲/۳۴ و ۹/۴۵ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF6M1013FCG3

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF6M1013FCG3 متشکل از توان دائم ۲۰۵ کاوا، توان اضطراری ۵/۲۲۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۴/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۲۰ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۸/۹ لیتر، مصرف سوخت ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به ­ترتیب معادل ۳/۲۵، ۷/۳۷ و ۸/۵۰ لیتر بر ساعت، می ­باشد.

دیزل ژنراتور دویتسBF6M1015C-G3

دیزل ژنراتور دویتس مدل BF6M1015C-G3 متشکل از توان دائم ۳۵۰ کاوا، توان اضطراری ۴۰۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۹/۱۱ لیتر و مصرف سوخت ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد به ­ترتیب معادل ۵۸ و ۷۰ لیتر بر ساعت، می­ باشد.

دیزل ژنراتور دویتس

Deutz Diesel Generator

Deutz Company have been founded in Cologne, Germany in 1864. The initial step of this company have been dedicated to stationary engines manufacturing but the company extended its products and initiated the diesel engine manufacturing.

Nowadays, Deutz Company has extended the manufacturing diesel engines through recent breakthrough in technology. In fact, Deutz is considered as one the most powerful and high-quality manufacturer in diesel generator industry.

Advantages of Deutz Diesel Generator

 • High durability of Deutz diesel generator
 • Flexibility of Deutz diesel generator
 • Low fuel consumption of Duetz diesel generator
 • High quality of Deutz diesel generator

General Specifications of Deutz Diesel Generators

 • Controlling engine revolution in Deutz diesel generator is carried out by an intelligent electric governors which conduct the revolution regulation and the frequency of electricity.
 • Deutz diesel generator have been manufactured in two models of 4 and 6 cylinder and according to cylinder and type of diesel engine it can manufacture power between 85 to 350 KVA.
DeutzBF4M1013E

Deutz diesel generator BF4M1013E consists of 85 KVA prime power, 94 KVA standby power, 4.8 lit total displacement, 11 lit lub-oil Capacity, 7.4 lit engine coolant capacity, and 14.5, 21.1 and 28 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF4M1013EC

Deutz diesel generator BF4M1013EC consists of 105 KVA prime power, 115.5 KVA standby power, 4.8 lit total displacement, 11 lit lub-oil Capacity, 7.4 lit engine coolant capacity, and 14.5, 21.1 and 28 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF4M1013FC

Deutz diesel generator BF4M1013FC consists of 130 KVA prime power, 143 KVA standby power, 4.8 lit total displacement, 11 lit lub-oil Capacity, 7.4 lit engine coolant capacity, and 15.7, 23.5 and 32.3 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF6M1013EC

Deutz diesel generator BF6M1013EC consists of 164 KVA prime power, 180.4 KVA standby power, 7.2 lit total displacement, 20 lit lub-oil Capacity, 9.8 lit engine coolant capacity, and 19.6, 28.9 and 38.5 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF6M1013FC-G2

Deutz diesel generator BF6M1013FC-G2 consists of 180 KVA prime power, 198 KVA standby power, 7.14 lit total displacement, 20 lit lub-oil Capacity, 9.8 lit engine coolant capacity, and 21.1, 34.2 and 45.9 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF6M1013FCG3

Deutz diesel generator BF6M1013FCG3 consists of 205 KVA prime power, 225.5 KVA standby power, 7.14 lit total displacement, 20 lit lub-oil Capacity, 9.8 lit engine coolant capacity, and 25.3, 37.7 and 50.8 lit/h fuel consumption 50%, 75% and 100% respectively.

DeutzBF6M1015C-G3

Deutz diesel generator BF6M1015C-G3 consists of 350 KVA prime power, 400 KVA standby power, 11.9 lit total displacement, 58 and 70 lit/h fuel consumption 75% and 100% respectively.