دیزل ژنراتور ولوو

شرکت ولوو در سال ۱۹۲۴ به عنوان زیرمجموعه­ ای از گروه SKF تاسیس شد. در سال ۱۹۲۷ فعالیت شرکت ولوو در قالب ساختن خودروهای سنگین و تجهیزات آنها در شهر گوتنبرگ، سوئد آغاز شد. در سال ۱۹۳۵ در پی ورود ولوو به بازار بورس سوئد، SKF سهام خود در این شرکت را واگذار نمود. از آن پس، کمپانی ولوو با تولید انواع موتور برای مصارف دریایی و موتور دیزل جهت استفاده در دیزل ژنراتور و موتورهای دیزلی با کاربرد صنعتی به فعالیت خود ادامه داد. این برند سوئدی سال­ها با کیفیت بالای محصولات خود توانسته است رضایت مشتریان را در صنعت دیزل ژنراتور جلب نماید.

مزایای دیزل ژنراتور ولوو

 • قیمت مناسب دیزل ژنراتور ولوو
 • نصب آسان
 • مصرف سوخت پایین دیزل ژنراتورهای ولوو
 • کیفیت بالا
دیزل ژنراتور ولوو

مشخصات کلی دیزل ژنراتور ولوو

 • طراحی و تولید دیزل ژنراتور ولوو به گونه ­ای است که بدون لرزش و تولید کمترین میزان صدا کار می­ کند.
 • دیزل ژنراتورهای ولوو با مجهز بودن به پیستون خنک کننده از ایجاد حریق و انفجار جلوگیری می­ کنند.
 • سوپاپ دیزل ژنراتورهای ولوو قابل تعویض می­ باشد.
دیزل ژنراتور ولوو

مشخصات فنی دیزل ژنراتورهای ولوو

دیزل ژنراتور ولوو
دیزل ژنراتور ولوومدل TAD530GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD530GE متشکل از توان اسمی ۸۵ کاوا، توان اضطراری ۹۴ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۶/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۳ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۷/۱۹ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۲۰۰ لیتر و ۴ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD531GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD531GE متشکل از توان اسمی ۱۰۰ کاوا، توان اضطراری ۱۱۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۶/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۳ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۷/۱۹ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۲۰۰ لیتر و ۴ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD532GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD532GE متشکل از توان اسمی ۱۳۰ کاوا، توان اضطراری ۱۴۲ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۶/۴ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۱۳ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۷/۱۹ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۲۷۴ لیتر و ۴ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD731GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD731GE متشکل از توان اسمی ۱۵۲ کاوا، توان اضطراری ۱۶۷ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۵/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۲۰ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۸/۲۳ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۳۶۸ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD732GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD732GE متشکل از توان اسمی ۱۸۰ کاوا، توان اضطراری ۲۰۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۵/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۴ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۲/۳۷ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۳۶۸ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD733GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD733GE متشکل از توان اسمی ۲۰۰ کاوا، توان اضطراری ۲۲۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۵/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۴ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۲/۳۷ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۳۶۸ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD734GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD734GE متشکل از توان اسمی ۲۵۰ کاوا، توان اضطراری ۲۷۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۵/۷ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۲۹ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۳۲ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۴۸۳ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1341GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1341GE متشکل از توان اسمی ۳۰۰ کاوا، توان اضطراری ۳۳۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۸/۱۲ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۶ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴۶ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۵۰۰ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1342GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1342GE متشکل از توان اسمی ۳۵۰ کاوا، توان اضطراری ۳۸۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۸/۱۲ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۶ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴۶ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۶۱۰ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1343GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1343GE متشکل از توان اسمی ۳۷۸ کاوا، توان اضطراری ۴۱۵ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۸/۱۲ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۶ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴۶ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۷۴۰ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1344GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1344GE متشکل از توان اسمی ۴۰۰ کاوا، توان اضطراری ۴۵۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۸/۱۲ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۶ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴۶ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۷۴۰ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1345GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1345GE متشکل از توان اسمی ۴۵۰ کاوا، توان اضطراری ۵۰۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۷۸/۱۲ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۳۶ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۴۶ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۷۴۰ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD1641GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1641GE متشکل از توان اسمی ۵۰۰ کاوا، توان اضطراری ۵۵۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۲/۱۶ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۴۲ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۶۰ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۹۰۰ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TAD733GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TAD1642GE متشکل از توان اسمی ۵۹۰ کاوا، توان اضطراری ۶۵۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۲/۱۶ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۴۲ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۶۰ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۱۰۶۰ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TWD1643GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TWD1643GE متشکل از توان اسمی ۶۳۰ کاوا، توان اضطراری ۷۰۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۲/۱۶ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۴۸ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۹۵ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۱۱۴۰ لیتر و ۶ سیلندر، می­ باشد.

دیزل ژنراتور ولوومدل TWD1645GE

دیزل ژنراتور ولوو مدل TWD1645GE متشکل از توان اسمی ۷۰۰ کاوا، توان اضطراری ۷۷۰ کاوا، حجم سیلندر معادل ۱۲/۱۶ لیتر، ظرفیت مخزن روغن معادل ۴۸ لیتر، ظرفیت خنک کننده موتور برابر با ۹۵ لیتر، ظرفیت مخزن سوخت معادل ۱۱۴۰ لیتر و ۶ سیلندر، می ­باشد.

دیزل ژنراتور ولوو

Volvo Diesel Generator

Volvo Company was founded as a member of SKF groups.

In 1927, Volvo started its activities by manufacturing heavy vehicles and their parts in Gothenburg, Sweden. In 1935, entrance of Volvo into the stock market of Sweden, SKF assigned its share of Volvo Company.

After share assignment, Volvo continued its activities by manufacturing different kinds of engines and diesel engines. During the years, this Swedish brand enable to satisfy its customers by manufacturing high quality products.

Advantages of Volvo Diesel Generator

 • Rational Price of Volvo diesel generators
 • High Quality of Volvo diesel generators
 • Comfortable Installation
 • Low fuel consumption of Volvo diesel generators

Volvo Diesel Generator’s General Specification

 • Volvo diesel generators work without shaking or making noise.
 • Volvo diesel generators are equipped by cooling system which prevents the explosion or fire.
 • The valve of Volvo diesel generators are changeable
VolvoTAD530GE

Volvo diesel generator TAD530GE consists of 85 KVA prime power, 94 KVA standby power, 4.76 lit total displacement, 13 lit lub-oil Capacity, 19.7 lit engine coolant capacity, 200 lit capacity of fuel tank and 4 cylinders.

VolvoTAD531GE

Volvo diesel generator TAD531GE consists of 100 KVA prime power, 110 KVA standby power, 4.76 lit total displacement, 13 lit lub-oil Capacity, 19.7 lit engine coolant capacity, 200 lit capacity of fuel tank and 4 cylinders.

VolvoTAD532GE

Volvo diesel generator TAD532GE consists of 130 KVA prime power, 142 KVA standby power, 4.76 lit total displacement, 13 lit lub-oil Capacity, 19.7 lit engine coolant capacity, 274 lit capacity of fuel tank and 4 cylinders.

VolvoTAD731GE

Volvo diesel generator TAD731GE consists of 152 KVA prime power, 167 KVA standby power, 7.15 lit total displacement, 20 lit lub-oil Capacity, 23.8 lit engine coolant capacity, 368 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD732GE

Volvo diesel generator TAD732GE consists of 180 KVA prime power, 200 KVA standby power, 7.15 lit total displacement, 34 lit lub-oil Capacity, 37.2 lit engine coolant capacity, 368 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD733GE

Volvo diesel generator TAD733GE consists of 200 KVA prime power, 225 KVA standby power, 7.15 lit total displacement, 34 lit lub-oil Capacity, 37.2 lit engine coolant capacity, 368 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD734GE

Volvo diesel generator TAD734GE consists of 250 KVA prime power, 275 KVA standby power, 7.15 lit total displacement, 29 lit lub-oil Capacity, 32 lit engine coolant capacity, 483 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1341GE

Volvo diesel generator TAD1341GE consists of 300 KVA prime power, 330 KVA standby power, 12.78 lit total displacement, 36 lit lub-oil Capacity, 46 lit engine coolant capacity, 500 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1342GE

Volvo diesel generator TAD1342GE consists of 350 KVA prime power, 385 KVA standby power, 12.78 lit total displacement, 36 lit lub-oil Capacity, 46 lit engine coolant capacity, 610 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1343GE

Volvo diesel generator TAD1343GE consists of 378 KVA prime power, 415 KVA standby power, 12.78 lit total displacement, 36 lit lub-oil Capacity, 46 lit engine coolant capacity, 740 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1344GE

Volvo diesel generator TAD1344GE consists of 400 KVA prime power, 450 KVA standby power, 12.78 lit total displacement, 36 lit lub-oil Capacity, 46 lit engine coolant capacity, 740 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1345GE

Volvo diesel generator TAD1345GE consists of 450 KVA prime power, 500 KVA standby power, 12.78 lit total displacement, 36 lit lub-oil Capacity, 46 lit engine coolant capacity, 740 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1641GE

Volvo diesel generator TAD1641GE consists of 500 KVA prime power, 550 KVA standby power, 16.12 lit total displacement, 42 lit lub-oil Capacity, 60 lit engine coolant capacity, 900 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTAD1642GE

Volvo diesel generator TAD1642GE consists of 590 KVA prime power, 650 KVA standby power, 16.12 lit total displacement, 42 lit lub-oil Capacity, 60 lit engine coolant capacity, 1060 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTWD1643GE

Volvo diesel generator TWD1643GE consists of 630 KVA prime power, 700 KVA standby power, 16.12 lit total displacement, 48 lit lub-oil Capacity, 95 lit engine coolant capacity, 1140 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

VolvoTWD1645GE

Volvo diesel generator TWD1645GE consists of 700 KVA prime power, 770 KVA standby power, 16.12 lit total displacement, 48 lit lub-oil Capacity, 95 lit engine coolant capacity, 1140 lit capacity of fuel tank and 6 cylinders.

محصولات دیزل ژنراتور ولوو