ژنراتور استمفورد چینی

اصالت کمپانی ژنراتور سازی استمفورد مربوط به کشور انگلستان می باشد. اما با توجه به قدمت، کیفیت و محبوبیت بسیار بالای این برند، اغلب کارخانه­ های تولید کننده ژنراتور در کشور چین، تحت لیسانس شرکت استمفورد به تولید ژنراتورهای با کیفیت بسیار بالا و تحت نظارت مهندسان انگلیسی، اقدام نمایند.

این ژنراتورها در بازار به نام استمفورد پاور شناخته می ­شوند و با توجه به استاندارد تولیدات خود قابل رقابت با ژنراتورهای ایتالیایی نظیر مکالته می ­باشند.

مزایای ژنراتور استمفورد چینی

 • قیمت مناسب
 • کیفیت مناسب
 • کارآیی خوب و طول عمر مناسب
ژنراتور استمفورد

مشخصات کلی ژنراتور استمفورد چینی

 • ولتاژ رگلاتور AVR
 • سیم ­پیچ تمام مس
 • میزان بهره­ وری ۸۹ درصدی
ژنراتور استمفورد چینی

مشخصات فنی ژنراتورهای استمفورد چینی

ژنراتور استمفورد چینی
استمفورد چینیSLG164B

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG164B متشکل از توان اسمی ۱۱ کاوا، توان اضطراری ۱۳ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­ باشد.

استمفورد چینیSLG164C

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG164C متشکل از توان اسمی ۵/۱۳ کاوا، توان اضطراری ۱۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG164D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG164D متشکل از توان اسمی ۱۶ کاوا، توان اضطراری ۲۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184E

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184E متشکل از توان اسمی ۵/۲۲ کاوا، توان اضطراری ۲۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184F متشکل از توان اسمی ۵/۲۷ کاوا، توان اضطراری ۳۱ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184G

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184G متشکل از توان اسمی ۳/۳۱ کاوا، توان اضطراری ۳۳ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184H

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184H متشکل از توان اسمی ۵/۳۷ کاوا، توان اضطراری ۴۲ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184J

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184J متشکل از توان اسمی ۴۰ کاوا، توان اضطراری ۴۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG224C

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG224C متشکل از توان اسمی ۵/۴۲ کاوا، توان اضطراری ۵/۴۷ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG224D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG224D متشکل از توان اسمی ۵۰ کاوا، توان اضطراری ۵۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG224E

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG224E متشکل از توان اسمی ۶۰ کاوا، توان اضطراری ۶۶ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG164D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG224F متشکل از توان اسمی ۵/۷۲ کاوا، توان اضطراری ۸۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG224F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG184E متشکل از توان اسمی ۵/۲۲ کاوا، توان اضطراری ۲۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG184F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG224G متشکل از توان اسمی ۸۵ کاوا، توان اضطراری ۹۴ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274C

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274C متشکل از توان اسمی ۱۰۰ کاوا، توان اضطراری ۱۱۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274D متشکل از توان اسمی ۱۱۴ کاوا، توان اضطراری ۱۲۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274E

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274E متشکل از توان اسمی ۱۴۰ کاوا، توان اضطراری ۱۵۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274F متشکل از توان اسمی ۱۶۰ کاوا، توان اضطراری ۱۸۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274G

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274G متشکل از توان اسمی ۱۸۰ کاوا، توان اضطراری ۲۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274H

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274H متشکل از توان اسمی ۲۰۰ کاوا، توان اضطراری ۲۲۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG274K

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG274K متشکل از توان اسمی ۲۵۰ کاوا، توان اضطراری ۲۸۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG314D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG314D متشکل از توان اسمی ۲۹۵ کاوا، توان اضطراری ۳۳۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG314E

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG314E متشکل از توان اسمی ۳۲۵ کاوا، توان اضطراری ۳۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG314F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG314F متشکل از توان اسمی ۳۸۰ کاوا، توان اضطراری ۴۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG354C

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG354C متشکل از توان اسمی ۴۵۰ کاوا، توان اضطراری ۵۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG354D

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG354D متشکل از توان اسمی ۵۰۰ کاوا، توان اضطراری ۵۵۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG354E

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG354E متشکل از توان اسمی ۶۰۰ کاوا، توان اضطراری ۷۰۰ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

استمفورد چینیSLG354F

ژنراتور استمفورد چینی مدل SLG354F متشکل از توان اسمی ۶۷۰ کاوا، توان اضطراری ۷۸۵ کاوا، دور بر دقیقه ۲۲۵۰، ضریب قدرت ۸/۰، تعداد پل ۴ و فرکانس ۵۰ هرتز می­باشد.

ژنراتور استمفورد چینی

Stamford Generator (China)

Stamford generators manufacturing company have been founded in England. Considering its quality and fame, numerous generator manufacturing companies in China manufacture high-quality generators under the license of Stamford company.

These generators are known as Stamford Power in the market. They can also compete with Italian generators including Macc alte.

Advantages of Stamford Generator (China)

 • Rational price
 • Appropriate quality
 • Appropriate performance and life span

General Specifications of Stamford Generators (China)

 • AVR regulator voltage
 • Copper winder
 • ۸۹ percent productivity
Stamford-PowerSLG164B

Stamford-Power generator SLG164B consists of 11 KVA prime power, 13 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG164C

Stamford-Power generator SLG164C consists of 13.5 KVA prime power, 15 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG164D

Stamford-Power generator SLG164D consists of 16 KVA prime power, 20 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG184E

Stamford-Power generator SLG184E consists of 22.5 KVA prime power, 25 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG184F

Stamford-Power generator SLG184F consists of 27.5 KVA prime power, 31 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG184G

Stamford-Power generator SLG184G consists of 31.3 KVA prime power, 33 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG184H

Stamford-Power generator SLG184H consists of 37.5 KVA prime power, 42 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG184J

Stamford-Power generator SLG184J consists of 40 KVA prime power, 45 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224C

Stamford-Power generator SLG224C consists of 42.5 KVA prime power, 47.5 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224D

Stamford-Power generator SLG224D consists of 50 KVA prime power, 55 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224E

Stamford-Power generator SLG224E consists of 60 KVA prime power, 66 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224F

Stamford-Power generator SLG224F consists of 72.5 KVA prime power, 85 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224G

Stamford-Power generator SLG224G consists of 85 KVA prime power, 94 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274C

Stamford-Power generator SLG274C consists of 100 KVA prime power, 110 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274D

Stamford-Power generator SLG274D consists of 114 KVA prime power, 125 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274E

Stamford-Power generator SLG274E consists of 140 KVA prime power, 155 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274F

Stamford-Power generator SLG274F consists of 160 KVA prime power, 180 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274G

Stamford-Power generator SLG274G consists of 180 KVA prime power, 200 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274G

Stamford-Power generator SLG274G consists of 200 KVA prime power, 225 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG274K

Stamford-Power generator SLG274K consists of 250 KVA prime power, 280 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG224F

Stamford-Power generator SLG314D consists of 295 KVA prime power, 330 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG314D

Stamford-Power generator SLG224G consists of 85 KVA prime power, 94 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG314E

Stamford-Power generator SLG314E consists of 325 KVA prime power, 350 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG314F

Stamford-Power generator SLG314F consists of 380 KVA prime power, 450 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG354C

Stamford-Power generator SLG354C consists of 450 KVA prime power, 500 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG354D

Stamford-Power generator SLG354D consists of 500 KVA prime power, 550 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG354E

Stamford-Power generator SLG354E consists of 600 KVA prime power, 700 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

Stamford-PowerSLG354F

Stamford-Power generator SLG354F consists of 670 KVA prime power, 758 KVA standby power, 2250 RPM, rated power factor of 0.8, number of pole 4 and frequency of 50Hz.

محصولات ژنراتور استمفورد چینی