انبار شرکت در محل کارخانه واقع در شهر ری شورآباد بلوار ۶۰ متری امام حسین خیابان قائم

شرکت در نمایشگاههای بین المللی مرتبط با دیزل ژنراتور و صنعت برق و انرژی

شرکت در نمایشگاههای داخل کشور

طراحی و ساخت انواع کانوپی های سوپر سایلنت از ۲۰ الی ۱۰۰۰ کاوا

کوپل و شاسی چرخ دار انواع دیزل ژنراتورها در قدرتهای مختلف